บีเอส บริการขนส่งสินค้าทุกที่ทั่วไทย

We Deliver Best Solutions

บีเอส ขนส่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมุ่งเน้นในการเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบการในด้านการขนส่งสินค้าภายในและต่างประเทศ การเช่ารถขนส่งแบบเหมาคัน การเช่าพื้นที่คลังสินค้า การจัดทำแคตตาล็อก
ออนไลน์ รวมไปถึงบริการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
เราสามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากด้วยค่าบริการราคาประหยัด
พร้อมให้บริการแบบ Next Day ภายในเขตกรุงเทพฯ และใน 10 จังหวัดใกล้เคียง

บริการของเราเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าขนาดทั้งเล็กและใหญ่
ปัจจุบันเรารับส่งพัสดุมากกว่า 5,000 ชิ้นต่อวัน และได้รับความ
ไว้วางใจในจากประชาชนและบริษัทชั้นนำกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ

เราพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมุ่งมั่นปรับปรุงการบริการให้ได้มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากร
และระบบงานอย่างสม่ำเสมอ

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

มาตรฐานที่ระบุข้อกําหนดสําหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ทําให้มั่นใจได้ในบริการและการจัดการของเราว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


Logistic (Q)

Logistic (Q)

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก มั่นใจได้ว่าการขนส่งของเราทุกเที่ยวจะมีความปลอดภัยทั้งจากยานพาหนะที่มีการดูแลบำรุงรักษาและพนักงานที่มีความพร้อม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ


LTMA

LTMA

มาตรฐานการใช้โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดงาน (Logistics and Transport Management Application) ช่วยให้เราพัฒนาบริการของเราได้อย่างเต็มที่

ส่งของตรงเวลา
ประกันความเสียหาย
เต็มใจบริการ

คำว่า บีเอส (BS) ย่อมาจาก "Best Service" ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักของเราในการขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ตลอดเวลา
50 ปี เราคอยรักษามาตรฐานการบริการและขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

img-Organizational-culture-r1

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรที่เรายึดถือและปฏิบัติคือ

  1. ทำในสิ่งที่รู้ รู้ในสิ่งที่ทำ เน้นให้พนักงานทุกคนรู้จักศึกษา
    ในรายละเอียดต่างๆ
    ของงานที่ทำ
  2. ประสิทธิผลเป็นที่ตั้ง มุ่งที่ผลงานมากกว่าวิธีปฏิบัติ
  3. ร่วมด้วยช่วยกัน มุ่งให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมมากกว่า
    ตัวบุคคล
  4. สานประโยชน์ สร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม