ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตรวจสุขภาพประจำปี

ปรับเงินเดือนทุก 3 เดือน

เงินช่วยเหลืออื่นๆ

โบนัสตามผลประกอบการ

รางวัลพิเศษตามอายุงาน

งานเลี้ยงประจำปี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

เสมียนหน้าลาน

สมัครงานกับเรา

พนักงานตรวจเช็คสินค้า

สมัครงานกับเรา

พนักงานฝ่ายดูแลลูกค้า

สมัครงานกับเรา

พนักงานฝ่ายประสานงานทั่วไป

สมัครงานกับเรา

พนักงานคลังสินค้า

สมัครงานกับเรา