บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

พันธมิตรของเรา

logo-aramex-integration-small

อารแมกซ์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านการบริการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศสำหรับธุรกิจและผู้บริโภค เป็นผู้นำระดับโลกในด้านโลจิสติกส์ จดทะเบียนในตลาดการเงินในเมืองดูไบ (DFM)และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน UAE สถานที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปตะวันออกและตะวันตก สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยการจัดหาโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพทั่วโลก

อารแมกซ์ ได้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในการจัดส่งสินค้าด่วนระหว่างประเทศและในประเทศ และการจัดการซัพพลายเชน อีคอมเมิร์ซ โดยมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างการดำเนินงานทั่วโลก และแสวงหาโอกาสมากขึ้นสำหรับ
การเติบโต และความก้าวหน้าทางธุรกิจในอนาคต

แพลตฟอร์ม "ส่งมอบที่ดี" ของอารแมกซ์นั้น ได้มีการใช้งานในโครงการศึกษาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 140 แห่งทั่วโลกและได้มีการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและท้องถิ่นหลายแห่งที่อุทิศตนในด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ซึ่งอารแมกซ์เองมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนในการดำเนินการ
ดังกล่าว ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของลูกค้า

สายด่วน Call Center

  • 02-114-8855

สอบถามข้อมูล Call Center
ผ่านช่องทางอื่นๆ