รับขนย้ายบ้าน ออฟฟิศ และโรงงาน

img-House-move

บริการย้ายบ้าน

ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด น้ำหนัก จำนวน
ความยากง่ายในการขนย้ายสินค้า (สถานที่ตั้งสินค้า อยู่ชั้น3 แต่ไม่มีลิฟต์ ค่าบริการจะสูงกว่าปกติ) พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ในการ รับ-ส่ง
อย่างชัดเจนกับทางเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นทางทีมงานจะแจ้งค่าบริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของความเหมาะสมของจำนวนแรงงาน ขนาดและประเภทของรถที่ควรใช้ในการขนย้าย

โดยอัตราค่าบริการ : ค่าแรง 500/วัน/คน


img-Office-move

บริการย้ายออฟฟิต

ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด น้ำหนัก จำนวน
ความยากง่ายในการขนย้ายสินค้า (สถานที่ตั้งสินค้า อยู่ชั้น3 แต่ไม่มีลิฟต์ ค่าบริการจะสูงกว่าปกติ) พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ในการ รับ-ส่ง
อย่างชัดเจนกับทางเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นทางทีมงานจะแจ้งค่าบริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของความเหมาะสมของจำนวนแรงงาน ขนาดและประเภทของรถที่ควรใช้ในการขนย้าย

โดยอัตราค่าบริการ : ค่าแรง 500/วัน/คน
**มีค่าประเมิน 400 บาท (กทม.)


img-Factory-move

บริการย้ายโรงงาน

ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด น้ำหนัก จำนวน
ความยากง่ายในการขนย้ายสินค้า (สถานที่ตั้งสินค้า อยู่ชั้น3 แต่ไม่มีลิฟต์ ค่าบริการจะสูงกว่าปกติ) พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ในการ รับ-ส่ง
อย่างชัดเจนกับทางเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นทางทีมงานจะแจ้งค่าบริการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของความเหมาะสมของจำนวนแรงงาน ขนาดและประเภทของรถที่ควรใช้ในการขนย้าย

โดยอัตราค่าบริการ : ค่าแรง 500/วัน/คน
**มีค่าประเมิน 1,000 บาท (กทม.)