บริการของเรา

BS Express

ธุรกิจ ส่งถึง ธุรกิจ
(Business-to-Business: B2B)

บีเอส ขนส่งให้บริการจัดส่งสินค้าไปยังสำนักงานและสถานประกอบการต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่บริษัท
ในอุตสาหกรรมต่างๆดังนี้:

  • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น โรงงานผู้ผลิตสินค้า ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก
  • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม เช่น โรงงานเหล็ก ซีเมนต์ พลาสติก
  • กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม เช่น ผู้ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
    โรงสี ลานมัน
    โรงงานแปรรูปพืชผลการเกษตร เป็นต้น

เรามีทีมงานการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ที่คอยดูแลให้คำแนะนำ ปรึกษา และทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าทุกรายด้วยบริการที่ดีที่สุด
พร้อมบริการตรวจสอบสถานะการจัดส่ง การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการจัดส่งและคอลเซ็นเตอร์ช่วยตรวจสอบสถานะสินค้า


BS Express

ธุรกิจ ส่งถึง บุคคล
(Business-to-Consumer: B2C)

ปัจจุบันการทำธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลนั้นกำลังเป็นที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทอีคอมเมิร์ชและบริษัทที่ขายสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์จึงจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทคู่ค้าทางด้านการจัดส่งสินค้าที่มั่นคง เพื่อที่จะสามารถ
รองรับการส่งสินค้าไปยังผู้รับ
รายบุคคลในสถานที่ต่างๆ
ทั้งที่สำนักงานหรือตามครัวเรือนทั่วประเทศ

บีเอส ขนส่งให้บริการจัดส่งสินค้ากับช่องการทำธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ
(E-commerce) และการนำเสนอขายสินค้าผ่านระบบแคตตาล็อก
ออนไลน์ เรามีช่องทางการบริการชำระค่าจัดส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยลูกค้าสามารถชำระ
ค่าบริการได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเลือกบริการเก็บเงินต้นทาง หรือเก็บเงินปลายทาง ซึ่งลูกค้าสามารถ
เลือกชำระได้ว่า
จะชำระเป็นค่าขนส่งหรือจะชำระค่าสินค้าได้ที่หน้าบ้านของผู้รับเอง
อีกด้วย


BS Express

บุคคล ส่งถึง บุคคล
(Consumer-to-Consumer: C2C)

บีเอส ขนส่ง ได้ก้าวสู่อีกขั้นของการให้บริการลูกค้ารายย่อย ด้วยการเปิดให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า พร้อมบริการแพ็คพัสดุ แล้วจัดส่งพัสดุของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
สะดวกสบาย เชื่อถือได้ ในราคาที่ไม่แพง

สามารถกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งรองรับทั้ง PC และสมาร์ทโฟน
แล้วจึงนำสินค้าไปส่งยัง
สาขาใกล้เคียงพร้อมชำระเงิน
ซึ่งวิธีการนี้เป็นการสร้าง
ความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้ามากขึ้น

ส่วนหนึ่งของรอยยิ้มลูกค้าที่ใช้บริการ
BS EXPRESS

  • S__17252514
  • S__17252471