ค่าบริการต่อชิ้น

คำนวณค่าบริการ

ดูอัตราค่าบริการทั้งหมด
บริการเสริมและเงื่อนไขบริการ

  • บริการเก็บเงินปลายทาง (COD)
  • บริการจัดส่งพื้นที่ห่างไกล
  • ประกันครอบคลุมสูงสุดถึง 2,000 บาท (เงื่อนไขตามที่บริษัทฯกําหนด)

หมายเหตุ: จุดรับพัสดุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อัตราค่าบริการคํานวณจากขนาดหรือนํ้าหนักของพัสดุโดยอย่างใดอย่างหนึ่ง
มีค่ามากกว่า