ค่าบริการของเรา

ส่งสินค้าแบบรายชิ้น

บริการส่งสินค้าในราคาพิเศษ การันตีได้รับของภายในวันถัดไป
ทั่วประเทศ

ค่าบริการ

ส่งสินค้าแบบเหมาคัน

บริการส่งสินค้าขนาดใหญ่โดยคิดตามระยะทาง พร้อมรับประกันความเสียหาย

ค่าบริการ