คำถามที่พบบ่อย

ค่าขนส่งสินค้าคิดราคาอย่างไร

ค่าขนส่งพัสดุคิดจากขนาดและน้ำหนักของพัสดุ กรณีไปส่งที่หน้าร้าน ราคาค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 60 บาท


มีระยะเวลาในการจัดส่งอย่างไรบ้าง

หากจัดส่งสินค้าจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด และจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพ ก่อนตัดรอบ ผู้รับจะได้รับสินค้าในวันถัดไป (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากส่งจากต่างจังหวัดไปต่างจังหวัด จะได้รับใน 2 วันทำการ
(ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ค่าขนส่งสินค้าพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษคิดอย่างไรบ้าง

ค่าบริการเพิ่มสำหรับพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษจะคำนวณจากรหัสไปรษณีย์ต้นทางและปลายทาง หากรหัสไปรษณีย์นั้นอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
จะมีค่าบริการเพิ่มเติม


ประกันพื้นฐานของบีเอสมีอะไรบ้าง

สินค้าทุกกล่องมีประกันพื้นฐานอยู่ในวงเงิน 2,000 บาทต่อหมายเลขสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไข
การรับประกัน


เงื่อนไขการซื้อประกันเพิ่มของบีเอสมีอะไรบ้าง

กรณีส่งสินค้าที่ร้าน ลูกค้าสามารถซื้อประกันเพิ่มได้โดยคิดค่าบริการ 1% จากมูลค่าของพัสดุที่ระบุให้กับบีเอส ซึ่งจะมีวงเงินรับประกันสูงสุดไม่เกิน
500,000 บาทสำหรับรถกระบะ/ ไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับรถ 6 ล้อ/ และไม่เกิน 2,000,000 บาท สำหรับรถ 10 ล้อ โดยสินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน


เงื่อนไขการเคลม และระยะเวลาการเคลมเป็นอย่างไรบ้าง

สินค้า (รวมถึงบรรจุภัณฑ์ภายนอก) จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ผู้รับอาจปฏิเสธการรับสินค้า ทั้งนี้หากประสงค์แจ้งเรื่องเคลม ลูกค้าสามารถแจ้งได้ภายใน 14 วัน หลังจากรับสินค้าเท่านั้น โดยติดต่อ 086-3039620, 061-0124888, 086-3668467 ระหว่างวันจันทร์-
วันเสาร์ เวลา 08:00-18:00 น.
(ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ: ลูกค้าไม่สามารถเคลมได้ก็ต่อเมื่อสินค้า (รวมถึงบรรจุภัณฑ์ภายนอก) อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หลังจากผู้รับสินค้าได้มีการเซ็นรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย แล้วภายหลังพบว่า สิ่งของแตก หัก หรือเสียหายภายในหีบห่อ
ดังนั้น
บีเอสขนส่ง จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าว


สามารถเช็คสถานะสินค้าได้ทางช่องทางใดบ้าง

สามารถทำการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ หรือการแจ้งผ่านทางข้อความ (SMS) และติดต่อสอบถามผ่านโทรศัพท์ 02-114-8855


กรณียกเลิกบริการเรียกรับสินค้า ทำได้อย่างไรบ้าง

ติดต่อ 02-114-8855 โดยแจ้งเลข Booking กับเจ้าหน้าที่
เพื่อดำเนินการยกเลิก


กรณียกเลิกสินค้าที่ต้องการส่ง ทำอย่างไรได้บ้าง

ติดต่อ 02-114-8855 โดยแจ้งเลข Tracking กับเจ้าหน้าที่
เพื่อดำเนินการยกเลิก


กรณีการเลื่อนนัดรับสินค้า ทำอย่างไรได้บ้าง

ผู้รับสามารถแจ้งเลื่อนนัดรับสินค้าได้ไม่เกิน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการรับสินค้า โดยติดต่อ 02-114-8855


หากต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลจัดส่งปลายทาง ต้องทำอย่างไร

 • 1.1 กรณีที่สินค้าอยู่ในระหว่างการจัดส่งลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่การจัดส่ง ได้ที่สาขาหรือผ่านเจ้าหน้าที่ โดยติดต่อ 02-114-8855
  โดยไม่คิดค่าบริการ
 • 1.2 กรณีที่สินค้ามีการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่การจัดส่ง ได้ที่สาขาหรือผ่านเจ้าหน้าที่ โดยติดต่อ 02-114-8855
  โดยไม่คิดค่าบริการ

หมายเหตุ :ใช้ระยะเวลา 1-3 วันทำการในการดำเนินการ (เปลี่ยนเบอร์ติดต่อผู้รับ 1 วันทำการ,
เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง
2-3 วันทำการ)


หากสินค้าได้รับความเสียหาย หรือสูญหาย ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าควรรีบติดต่อ 02-114-8855 เพื่อติดตามสถานะทันที
เพื่อสอบถาม ทางบริษัทจะติดตามปัญหาและแจ้งผลกลับอย่างเร่งด่วนที่สุด


หากยังไม่ได้รับสินค้าในวันที่กำหนดส่ง ควรทำอย่างไร

สินค้าทุกรายการจะมีกำหนดส่งอย่างชัดเจน และหากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท
จะมีการบันทึกสาเหตุของความล่าช้า
ไว้ในระบบ ซึ่งลูกค้าจะสามารถสอบถามได้ ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อ 02-114-8855


ขั้นต่ำของการสมัครเป็นลูกค้า Account โดยตรงกับบีเอสมีอะไรบ้าง

ลูกค้า Account จะต้องมีประวัติการส่งสินค้ามากกว่า 30 กล่องขึ้นไป


การสมัครใช้บริการเก็บเงินปลายทาง Cash-on-delivery (COD) ทำอย่างไรและต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ลูกค้าต้องทำการสมัครบัญชี COD พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุด้านล่างผ่านทางการสมัครออนไลน์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเลขที่บัญชี COD เพื่อใช้บริการได้ทันที แต่สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคลจะสามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทางหลังการอนุมัติ ซึ่งจะใช้เวลา
ดำเนินการไม่เกิน 1 วันทำการ
นับจากวันที่สมัคร

 1. สำเนาสมุดบัญชี
 2. หนังสือรับรองบริษัท
 3. หนังสือมอบอำนาจ
 4. หนังสือผู้รับมอบอำนาจ
 5. บัตรประชาชน กรรมการตามหนังสือรับรอง ผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ

ต้นทางจะได้รับเงินค่า COD คืนภายในระยะเวลาเท่าใด

บริษัทฯ จะโอนเงินค่าพัสดุคืนผู้ส่ง ภายใน 3 วันทำการถัดไป หลังจากส่งพัสดุและเก็บเงินจากผู้รับเรียบร้อย


หากไม่ได้รับเงินค่า COD คืน ควรทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถแจ้งหน้าสาขา หรือโทรแจ้ง 02-114-8855 เพื่อติดตามสถานะการโอนเงิน กรุณาเตรียมเลขพัสดุและหลักฐานการส่งพัสดุเพื่อแจ้งยังเจ้าหน้าที่


หากต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลบัญชีที่สมัคร COD ควรทำอย่างไร

บริษัทไม่มีนโยบายเปลี่ยนข้อมูลในบัญชี COD เนื่องจากในการสมัครบัญชี COD ลูกค้าจำเป็นต้องยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคารและอีเมลด้วยตนเอง ดังนั้นลูกค้าจำเป็นจะต้องแจ้งพนักงานให้ทำการลบบัญชี
เพื่อทำการสมัครบัญชี COD ใหม่


สาเหตุที่ทำให้สินค้าถูกจัดส่งไม่สำเร็จ และผู้ส่งสามารถนำสินค้ากลับคืนต้นทางได้อย่างไร

พัสดุจะจัดส่งไม่สำเร็จหากไม่สามารถจัดส่งปลายทางได้ภายใน 7 วัน หรือเมื่อปลายทางยกเลิกพัสดุ ดังนั้นหากพัสดุ
ถูกจัดส่งที่ร้านสาขาตั้งแต่แรก พัสดุจะถูกตีกลับมายังสาขาต้นทางสาขาเดิมโดยไม่มีค่าบริการตีกลับใดๆ


สามารถขอใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเต็มรูป ได้อย่างไร

ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จเต็มรูปแบบได้ภายในวันที่ส่ง ณ ร้านที่ใช้บริการเท่านั้น


ลูกค้าต้นทางจะได้รับหลักฐานการเข้ารับสินค้าอะไรบ้างจากพนักงานบีเอส

หากต้นทางเป็นลูกค้ารายย่อย บริษัทจะมีใบส่งสินค้า (consignment note) ให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
การส่ง
โดยจะมีเลขสินค้าสำหรับใช้ในการติดตามการส่งผ่านทางเว็บไซต์


ข้อจำกัดในการส่งพัสดุ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ยาสูบทุกชนิด

สินค้าที่มีมูลค่าสูง

สิ่งมีชีวิต

อาหารสด

สินค้าแตกหักง่าย

เงินสด ธนบัตร

สื่อลามก

หนังสือเดินทาง

อาหารแช่เเข็ง

อาวุธทุกชนิด

สารเสพติด

สินค้าที่บรรจุ
ในกล่องโฟม

ชิ้นส่วนมนุษย์

แบตเตอรี่รถยนต์

โทรศัพท์มือถือ


รายการสินค้าที่ไม่อยู่ในงื่อนไขการเรียกร้องประกันค่าเสียหาย

เราอาจยอมรับรายการดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่เงื่อนไขการเรียกร้องก็แตกต่างจากปกติ

 1. อาหารแห้ง ลูกอม ช็อกโกแลต
 2. อาหารที่เน่าเปื่อยในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 3. บัตรกำนัล คูปอง บัตรของขวัญ
 4. เอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
 5. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน ครีม ซีรั่ม เจล ฯลฯ
 6. แบตเตอรี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร
 7. สินค้าที่แตก หักง่าย หรือเสียหายภายในหีบห่อที่ภายนอกอยู่ในสภาพเรียบร้อย

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

เมื่อสั่งซื้อบริการของเราหรือส่งมอบสินค้าให้เรา คุณยอมรับข้อกําหนดในนามผู้จัดส่ง ผู้รับมอบ และบุคคลอื่นใดที่มี
หรืออ้างว่ามีส่วนได้เสียกับสินค้า
ซึ่งคุณและบุคคลดังกล่าวจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข


สินค้าต้องห้าม

 1. รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้าม และคุณตกลงที่จะไม่ส่งสินค้าใดๆ ต่อไปนี้เป็นสินค้า
  • สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน
  • สินค้าที่เป็นและมีส่วนประกอบหลักเป็นแก้ว เครื่องลายคราม หินแกรนิต หินอ่อน กระเบื้อง ขวดแก้ว
   เซรามิค สุขภัณฑ์
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • สินค้าที่ใช้แล้ว สิ่งของสิ่งซ่อม สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว สินค้าที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
  • แบตเตอรี่รถทุกชนิดประเภทใช้งานแล้ว
  • ยาสูบทุกชนิด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ตราสารเงิน และตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นและพันธบัตร
  • บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเงินสด
  • โทรศัพท์มือถือ Tablet Notebook
  • เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล เช่นบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น
  • เอกสารที่มีข้อมูลเป็นความลับ
  • ทองแท่ง โลหะหรือหินมีค่า/กึ่งมีค่า
  • ของสะสม เช่น โบราณวัตถุ งานศิลป์
  • พืช
  • สัตว์ที่มีชีวิต
  • ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ
  • อาหารสด อาหารดิบ อาหารแช่เย็น แช่แข็งทุกชนิด
  • การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
  • พัสดุบรรจุกล่องโฟม
  • สินค้าที่อาจทำให้เกิดความล่าช้า หรือความเสียหายแก่พัสดุ อุปกรณ์หรือบุคคลอื่น
  • สินค้าที่ต้องการให้เราได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก
 2. แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหายหรือการส่งมอบล่าช้าต่อรายการใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1
 3. คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดแก่เรา รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอันเป็นผลจากการที่คุณฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับหรือจากการส่งสินค้าใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1