สาขา BS Express

ชื่อศูนย์รับสินค้า

เส้นทาง

เวลาทำการ

บี.เอส. ขนส่ง สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 จ. - ส. 08.00 - 18.00
บี.เอส. ขนส่ง ศูนย์รองเมือง ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ จ. - ส. 09.30 - 18.30
บี.เอส. ขนส่ง ถนนมหานคร (สว่างตัดใหม่) ซอยสว่างใต้ทางพิเศษศรีรัช จ. - ส. 09.30 - 17.30
บี.เอส. ขนส่ง อุบลราชธานี ถ.สุริยาตร์ อ.เมือง จ. - ส. 07.00 - 18.00
ศูนย์จันทร์สว่างขนส่ง ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ทวีวัฒนา จ. - ส. 08.00 - 18.00
ศูนย์เฟิร์สเอ็กเพรส ถนนพุทธมณฑลสาย 3 จ. - ส. 09.00 - 17.00
ศูนย์เฟิร์สเอ็กเพรส ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จ. - ส. 09.00 - 18.00
ศูนย์โกลเด้นเพ็ธช๊อป ซอยรามอินทรา 35 จ. - ส. 08.30 - 19.30
ศูนย์มะม่วงขนส่ง ถนนพุทธมณฑลสาย 4 จ. - ส. 08.00 - 18.00
ศูนย์นริศ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 จ. - ส. 08.00 - 18.00
ศูนย์โบ้เบ้ทาวเวอร์
ศูนย์ป้อมปราบ
ศูนย์ บิ๊กซี บ้านแขก