บริการรับพัสดุถึงบ้านลูกค้า

ขั้นตอนในการใช้บริการ

ให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 10 จังหวัด
เงื่อนไขในการใช้บริการ ต้องมียอดค่าขนส่งสินค้า
ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป "ฟรีค่าเข้ารับสินค้า"

ในกรณีที่ยอดค่าขนส่งสินค้าน้อยกว่า 300 บาท
ลูกค้าส่งสินค้าขนาด S4 จำนวน 1 กล่อง ราคาค่าบริการ
อัตราค่าขนส่ง 100 บาท
อัตราค่าไปรับสินค้า 50 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 150 บาท

ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด นํ้าหนัก จํานวน วันเวลาที่จะให้เข้าไปรับสินค้า พร้อมทั้งที่อยู่
ในการรับ-ส่งสินค้า ผ่าน APPLICATION หลังจากนั้นลูกค้าได้รับ SMS ยืนยันเข้ารับสินค้า