เปรียบเทียบราคา

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ

Thaipost_EMS_128 logo-red Kerry_Logo
ขนาดสินค้า ราคา ราคา ราคา
ซองจดหมาย 32 45 35
กล่อง 5 กก. 172 100 85
กล่อง 10 กก. 372 110 90
กล่อง 15 กก. 537 130 175
กล่อง 20 กก. 612 140 260